Vergoeding verzekeraar

Psychotherapie zit in de basisverzekering van elke zorgverzekeraar. Voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk waarin verwijzing naar de S-GGZ vermeld staat en dat er een vermoeden is van een DSM-IV stoornis.

Er is geen wachtlijst. Na het moment van aanmelding zal er binnen zeven  werkdagen een intakegesprek plaatsvinden waarna er vervolgafspraken gemaakt kunnen worden.

De gesprekken vinden veelal wekelijks of twee wekelijks plaats en duren ongeveer 45 á 60 minuten. In een enkel geval kan ook langer gesproken worden dan deze tijd. Soms kan voor een korte periode 2x in de week afgesproken worden, maar dit is niet standaard.

Vanuit de  zorgverzekeraar worden er steeds meer (kwalitatieve en kwantitatieve)eisen gesteld aan de behandeling en administratie. Eén van de eisen, merkbaar voor u, is dat er één of meerdere vragenlijsten ingevuld moeten worden bij aanvang en bij afsluiting van de behandeling. Uw privacy is hierbij gewaarborgd.

Medicatiegebruik kan heel goed samen gaan met psychotherapie, maar zal voor ieder  individueel bekeken moeten worden. Medicatie wordt door de huisarts of psychiater voorgeschreven.

In de wachtkamer van de praktijk vindt u informatie betreffende (de hoofdlijnen van) de Beroepscode en cliëntenrechten (volgens de WGBO). Een klachtenregeling is gewaarborgd door lidmaatschap van de LVVP. Voor verder informatie hierover verwijs ik u naar www.lvvp.info.