Geluk

Een manier om naar geestelijke gezondheid te kijken, is door te kijken naar de mate waarin u zich gelukkig voelt. Hoe meer psychische klachten en hoe ernstiger de aard van de klachten des te moeilijker het is om gelukkig te zijn en dit te voelen.

Veelal is de mate van ervaren van ongeluk, het lijden onder de klachten, de drijfveer om behandeling te zoeken. In vaktermen wordt dit lijdensdruk genoemd. Lijdensdruk is echter niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid en ernst van de klachten, maar ook van uw wens en drive om van uw klachten af te komen. Hoe meer de klachten niet bij u passen, des te meer zal u er vanaf willen. Een goede motivatie voor behandeling werkt sterk in uw voordeel.

De mate waarin de door u ervaren psychische klachten verweven zijn met uw persoonlijkheid is veelal bepalend voor de snelheid waarmee u van de klachten af kunt komen. Hoe groter de verwevenheid des te moeilijker het is om er vrij van te komen en des te meer de persoonlijkheid zelf disfunctioneert. Herstel vraagt dan geduld en een langere adem.

Als door een goede behandeling de klachten afnemen, is het niet gezegd dat de behandeling dan snel tot een einde moet komen. Een belangrijk aspect is dat het nieuwe functioneren gestabiliseerd wordt om terugval in de toekomst te voorkomen. Te lang doorgaan is onwenselijk, te vroeg stoppen ook.