Psychotherapiepraktijk Drs. F.C. Hogeboom

Welkom op de site van Psychotherapiepraktijk Drs. F.C. Hogeboom!

U kunt bij mij terecht voor psychotherapeutische behandeling binnen de Specialistische GGZ.

Aanmelding kan van ma. t/m vr. telefonisch van 08.30 t/m 18.00 uur op 06 49677570 of per email van ma. t/m zo.: fchogeboom@planet.nl.

Na het moment van aanmelding zal er binnen zeven werkdagen een intakegesprek plaatsvinden waarna er vervolgafspraken gemaakt kunnen worden. De praktijk is ma, di, do en vr overdag open, ma en do ook in de avonduren. Er is geen wachtlijst.

De gesprekken vinden veelal wekelijks of twee wekelijks plaats en duren ongeveer 45 á 60 minuten. In een enkel geval kan ook langer gesproken worden dan deze tijd. Soms kan voor een korte periode 2x in de week afgesproken worden, maar dit is een uitzondering.

Psychotherapie zit in de basisverzekering van elke zorgverzekeraar. Met bijna alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten, behalve verzekeringen die vallen onder het label Menzis. Vergoeding voor psychotherapie valt onder het eigen risico. Bedrag voor zelfbetalers wordt in overleg bepaald. No-showtarief is 50 euro. Voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk waarin verwijzing naar de S-GGZ vermeld staat en dat er een vermoeden is van een DSM-V stoornis.

Ik werk vanaf 1988 in de geestelijke gezondheidszorg en beschik over een ruime ervaring in het omgaan met geestelijke problematiek. U mag van mij verwachten dat ik u de oorzaak van uw psychische klachten leer inzien en u leer deze informatie te gebruiken om op een meer adequate manier te functioneren zodat de klachten verdwijnen of dat u beter in staat bent met de klachten om te gaan.

Een belangrijke voorwaarde om tot een goede behandeling te komen, is dat er duidelijke overeenstemming is tussen de cliënt en de behandelaar over wat er aan de hand is en waar aan gewerkt gaat worden (het behandelplan). Zonder deze overeenstemming kan er niet goed worden behandeld. Deze overeenstemming zal gedurende de gehele behandeling van belang blijven. Waar moet het over gaan? Wat is belangrijk om te bespreken? Leidraad zal hierbij altijd zijn waar u last van heeft en wat u wilt/moet/kunt leren om er geen last meer van te hebben.

Medicatiegebruik kan heel goed samen gaan met psychotherapie, maar zal voor ieder individueel bekeken moeten worden. Medicatie wordt door de huisarts of psychiater voorgeschreven.

In de wachtkamer van de praktijk vindt u informatie betreffende het goedgekeurde kwaliteitsstatuut, de Beroepscode en cliëntenrechten (volgens de W.G.B.O.). Een klachtenregeling is gewaarborgd door lidmaatschap van de L.V.V.P. Voor verder informatie hierover verwijs ik u naar www.lvvp.info.

Mocht u interesse hebben in het privacy statement van de praktijk klik dan hier.