Bewustzijn

Wil psychotherapie binnen de specialistische GGZ tot geestelijke gezondheid leiden dan zal u meer bewust moeten zijn van uw omgang met voor u belangrijke aspecten van de volgende drie levensgebieden:

  1. binnenwereld, datgene waar u in uzelf bewust van kunt zijn, bestaande uit o.a. uw gedachten, gevoelens, emoties, overtuigingen, normen, waarden, geweten, herinneringen, verwachtingen en conflicten.
  2. buitenwereld, datgene waar u buiten uzelf bewust van kunt zijn, bestaande uit o.a. uw lichaam, uw naasten, familie, kennissen, vrienden, collega’s, leefomgeving, werkomgeving, maatschappelijke normen, waarden en regels.
  3. bewustzijn/ervaringswereld, datgene wat niet tot de inhoudelijke binnen- en buitenwereld hoort, maar het vermogen van kennen en ervaren zelf, bestaande uit o.a. onderscheidingsvermogen, vermogen tot liefhebben, zingeving, wederkerigheid, ontwikkeling en bewustzijn zelf.

Er zijn binnen de psychotherapie verschillende stromingen met een eigen specifieke visie over welke aspecten van de drie gebieden belangrijk zijn om u te helpen. Veelal is er een combinatie van diverse accenten van deze drie gebieden nodig om tot een goede behandeling te komen. Leidend hierin is uw persoonlijke geschiedenis en actuele leefsituatie.