Psychotherapie

Binnen de psychotherapie gaat het om een wetenschappelijk verantwoorde manier van verhelpen van klachten binnen de persoonlijkheid en van problemen met uw sociale relaties en werksituatie.
Er kunnen vier hoofdrichtingen binnen de psychotherapie onderscheiden worden, namelijk de psychodynamische psychotherapie, de cliëntgerichte gesprekstherapie, de systeemtherapie en de gedragstherapie.

 • De gedragstherapie kent een praktische en sterk klachtgerichte benadering. Ze heeft een uitgebreid arsenaal aan technieken om storende gedragingen, gedachten en gevoelens te corrigeren in de gewenste richting.
 • De cliëntgerichte gesprekstherapie benadert klachten via de persoonlijke kwaliteiten van de cliënt. Hier staat de belevingswereld van de mens centraal waarbij klachten worden gezien als het stilstaan van groei. Door een juiste respect -en begripvolle benadering van de therapeut kan de groei weer op gang komen en zullen persoonlijke mogelijkheden en kwaliteiten zich (verder) kunnen ontwikkelen.
 • De psychodynamische therapie ziet klachten als een uitingsvorm van een conflict in de persoonlijkheid ontstaan in de relatie met onze ouders en met name de moeder. Zij gaan er vanuit dat bewustwording van deze vroege conflicten de huidige klachten zal opheffen/verlichten.
 • De systeemtherapie beziet klachten vanuit het sociale netwerk waar de mens zich in bevindt. Bewustwording van de eigen rol en van de beïnvloeding door gezinsleden, omgeving en cultuur kunnen klachten doen verdwijnen.
 • Ik ben opgeleid als klinisch psycholoog – psychotherapeut en pas een mengvorm toe van de hierboven weergegeven therapievormen.  Er wordt zowel klacht als persoonsgericht gewerkt waarbij wordt aangesloten bij wat er actueel in uw leven speelt. Bij chronische klachten wordt sterk ingezet op vergroten van de autonomie en bewustzijn waardoor klachten verminderen en uw functioneren op termijn verbetert.
  Mijn behandelwijze komt sterk overheen met wat integratieve psychotherapie wordt genoemd. Heldere informatie hierover vindt u op de volgende link: integratieve psychotherapie.

  De praktijk wordt elke vijf jaar gevisiteerd door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten. Ik doe aan reguliere bijscholing op mijn vakgebied, er is maandelijks inhoudelijk overleg met psychotherapeuten uit de regio en er is een regeling in geval van langdurige afwezigheid.

  Ik laat mij inspireren door de kennisgebieden van mindfulness, advaita en alexandertechniek.
  Ik gebruik hiervan wat past binnen het door mij gehanteerde psychotherapeutische kader en bij de behandelrichtlijnen van de beroepsgroep.

  U kunt bij mij terecht voor klachten op het gebied van:

  • stemming/depressie
  • overspannenheid/burnout
  • functioneren op werk/opleiding
  • angst/spanning/onzekerheid
  • identiteit/persoonlijkheid/hooggevoeligheid
  • traumatische ervaringen
  • huwelijk/relatie(s)
  • opvoeding
  • seksualiteit; agressie
  • dwang en fobieën
  • rouwverwerking
  • zingeving
  • chronische pijn/ziekte
  • levensstijl
  • gewicht/eetpatroon
  • verslaving

  Ingeschat zal worden of de klachten qua aard en ernst behandelbaar zijn binnen mijn vrijgevestigde praktijk. Indien nodig kan samengewerkt worden met andersoortige hulpverleners zoals bv. de praktijkondersteuner huisarts, maatschappelijk werk, haptotherapie, fysiotherapie of psychiater.