Autonomie

Autonomie is de innerlijke vrijheid om bewuste keuzes te maken op alle gebieden van het leven, waardoor je een gelukkig leven kunt leiden. Een andere omschrijving van autonomie is dat het een natuurlijk herstellend psychisch vermogen is dat er voor zorgt dat je met stress en tegenslag om kunt gaan en er niet mee blijft zitten. De grondstof van autonomie is basaal vertrouwen, het vertrouwen dat je mag bestaan, dat het goed is dat je er bent en dat jij er toe doet op jouw eigenlijke manier.

Chronische psychische problemen wijzen er op dat er sprake is van een autonomietekort. Je bent dan innerlijk niet vrij genoeg, waardoor je lichaam, denken en voelen telkens zo worden overbelast dat ze gaan protesteren, op hol slaan, je leven zwaarder maken dan je lief is. Je hebt je lichaam, denken en voelen niet in de hand, waardoor er nooit echte rust is. Autonomietekort ontstaat veelal doordat je vroeg in je leven en voor een te lange tijd te zwaar belast bent, tekort bent gedaan en/of verkeerd behandeld.

Wil autonomie hersteld worden dan dient op basis van basaal vertrouwen levenskennis bijgebracht te worden. Basaal vertrouwen wordt geactiveerd door middel van een juiste mate en manier van contact en samenwerking tussen de therapeut en cliƫnt(e). Op basis hiervan kan kennis van gezond lichamelijk en psychisch functioneren worden gedeeld en geleerd. Door juiste toepassing hiervan in het dagelijks leven komt er een positieve samenwerking met de omgeving tot stand.