Deskundigheid

Opleiding

 • Kinder -en Jeugdpsychologie aan de Vrije Universiteit.
 • Gecombineerde opleiding tot Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut in zowel de gedragstherapie als de cliëntgerichte gesprekstherapie.

Werkervaring

 • 1,5 jaar ambulante hulpverlening aan volwassen met eetstoornissen en psychiatrische   eetstoornisafdeling bij Robert Fleury stichting in Wassenaar/Leiderdorp.
 • 4 jaar RIAGG – Jeugdzorg in Zeeland.
 • 1,5 jaar Pedologisch Instituut in Rotterdam.
 • Van 1996 t/m eind 2001 Psychotherapiepraktijk ‘Invia’ in Dordrecht.
 • Van medio 2000 tot heden Psychotherapiepraktijk Drs. F.C. Hogeboom in Lelystad.

Registratie

 • Psychotherapeut BIG (59045238016).
 • Klinisch Psycholoog BIG (39045238025).
 • AGB code persoonlijk: 94001276.
 • AGB code praktijk: 94001657.
 • KvK nummer:  32154268.

Lidmaatschap

 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (www.lvvp.nl).

Praktijkvisitatie

 • Elke vijf jaar wordt de praktijk getoetst aan de kwaliteitseisen van de vrijgevestigde praktijk, gebaseerd op de bestaande wet -en regelgeving voor de GGZ sector. De praktijk is voor de laatste keer goedgekeurd op 18 juli 2023.

Zorgstandaarden

 • Zie hiervoor: www.ggzstandaarden.nl en www.thuisarts.nl.

Kwaliteitsstatuut

 • Goedgekeurd en in te zien in de wachtkamer.